Improven als spreker aanwezig tijdens het grootste evenement over E-factureren en betaaloplossingen in de BeNeLux!

De belofte van e-factureren is groot. Het is stukken efficiënter dan het huidige proces, levert inzichten op in de inkoopuitgaven en liquiditeit, maakt nieuwe vormen van werkkapitaalfinanciering mogelijk en levert ook geld op in de vorm van kostenbesparingen en betalingskortingen. De praktijk leert echter dat elektronisch factureren nog lang niet zo is ingeburgerd als gewenst.. Tijdens het congres kijken we naar de huidige stand van zaken. Waar staan bedrijven nu? Waar liggen kansen? En welke obstakels moeten zij nog overwinnen om de kansen die er liggen te verzilveren?

Onze consultants Matthieu Hoogerwerf and Stijn Hubregtse zullen beiden als spreker aanwezig zijn tijdens het congres.

Het belang van Data Kwaliteit voor financiële processen

Stuurinformatie is een belangrijk middel in financieel management. Deze informatie komt uit de data die aanwezig is in uw organisatie en door verschillende systemen en personen wordt gegenereerd. Wat is het belang van de kwalitatief juiste data voor de optimalisatie van financiële processen, zoals het P2P proces? En wat zijn de gevolgen wanneer er geen kwalitatieve data is? Tijdens deze sessie krijgt u antwoord in deze en andere vragen rondom het thema datakwaliteit. Tevens wordt ingegaan hoe je je kwalitatieve data op orde kan houden, bijvoorbeeld door KPI’s.

Matthieu heeft als voormalig Product Owner Business Intelligence een ruime ervaring met hoe een organisatie het best kan omgaan met data: van het managen van de kwaliteit van de data en de betreffende bronnen en relevante wetgeving tot het vertalen van data naar KPI’s en het automatiseren van de bijbehorende processen

Stijn heeft verschillende opdrachten uitgevoerd met betrekking tot Master Data Management en Datakwaliteit. Hij is betrokken geweest bij het opzetten van een Master Data Team bij een grote retailer en is momenteel werkzaam bij een bank voor het verbeteren van de HR-data. Daarnaast is hij afgelopen jaar als projectmanager verantwoordelijk geweest om de declaratie voor een jeugdzorg instelling weer op orde te krijgen, welke een hoge afkeur had door slechte/verkeerde data.

Meer informatie kun je vinden op: https://factuurcongres.nl