De jeugdzorg verzuipt. (deel 1) – contracteren van zorg

De jeugdzorg verzuipt in de administratie – dit kan anders. Improven helpt u graag met een efficiëntere administratie!

Sinds de overgang van de AWBZ naar de WMO (2015) en daarmee de decentralisatie van ondersteuning en begeleiding naar gemeenten zijn jeugdzorgaanbieders geconfronteerd met een zwaar toegenomen druk op de bedrijfsvoering. Het afsluiten van ingewikkelde contracten en het registreren en verantwoorden van de geleverde zorg vragen om procesbeheersing. En dat blijkt lastiger dan de sector ooit had bedacht.