Bibi Looijestijn on her assignment at COA

Bibi Looijestijn is meer dan een jaar werkzaam bij Improven als young consultant. Na werkzaam te zijn geweest op projecten bij Ab Ovo en Oasen, is ze begin 2020 gestart aan haar derde klus bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Looijestijn vertelt over de opdracht en haar rol.

Het COA houdt zich namens het Ministerie van Justitie en Veiligheid bezig met de opvang en begeleiding van asielzoekers. Onlangs is de ‘Meerjarenstrategie COA 2020-2025′ gelanceerd, waar ik hard aan heb meegewerkt. Een erg interessant project, waarbij ik als projectsecretaris meerdere strategische sessies heb georganiseerd en bijgewoond. Ook was ik nauw betrokken bij de gesprekken over kernwaarden, communicatie met in- en externe betrokkenen en gaf ik input op het document.

De informatiesessies aan alle leidinggevende binnen het COA waren onwijs leuk om te geven. Hen meenemen in de totstandkoming, trends, missie, visie, kernwaarden, doelen en implementatie zorgde ervoor dat de Meerjarenstrategie echt ging leven in en omarmd werd door de organisatie.

Na de realisatie van de Meerjarenstrategie werd ik onderdeel van het ondersteuningsteam. Als onderdeel van dit team ondersteun ik managementteams bij het vertalen van doelen uit de Meerjarenstrategie naar activiteiten in het managementcontract. Ik beoordeel per contract of alle doelen beschreven zijn, de activiteiten voor 2021 voldoende SMART geformuleerd zijn en of de risico’s en beheersmaatregelen duidelijk zijn omschreven.

Daarnaast mag ik mij bezighouden met het thema duurzaamheid binnen het COA. De afgelopen maanden hield ik mij bezig met het opstellen van en het leveren van input voor de CO2 footprint 2019. Een behoorlijke klus, omdat het COA veel locaties en afdelingen heeft. Tevens was dit de eerste keer dat het COA een CO2 footprint opstelde. Momenteel ben ik bezig met werkzaamheden voor de CO2 footprint 2020. Daarnaast leid ik het project circulariteit en verbruik. Voor dit project analyseer ik samen met vier pilot locaties wat het COA kan doen op het gebied van afvalscheiding en energieverbruik. Met dit onderzoek hoop ik leuke initiatieven op te halen die later ook binnen het COA worden uitgerold.

Het leuke aan mijn opdracht bij het COA is dat ik meedraai in een team met veel ervaring en met collega’s van wie ik veel kan leren. Daarnaast opereert het COA in een dynamische speelveld met vele samenwerkingsverbanden. Een leerzame en vooral boeiende opdracht!