TENNET

Tennet beheert het hoogspanningsnetwerk in Nederland en heeft activiteiten in Duitsland. Met meer dan 23.000 kilometer hoogspanningsverbindingen zorgt Tennet voor een veilige stroomvoorziening van 41 miljoen eindgebruikers.

De organisatie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de hoogspanningsverbindingen. Veiligheid en beveiliging zijn hierbij cruciaal. Een van de elementen van veiligheid is dat alleen geautoriseerd en gekwalificeerd personeel op hoogspanningslocaties is toegestaan. Het proces om deze toegang vast te stellen en te bewaken wordt het aanwijzingenproces genoemd.

“Het proces kan nu binnen 1 dag worden uitgevoerd en de organisatie is in staat continu het proces aan te passen op basis van veranderende omstandigheden.”

Our approach

Het huidige aanwijzingsproces is gebaseerd op papieren formulieren, excelsheets, uitwisseling van gegevens per mail en diverse experts die op basis van hun kennis en ervaring een besluit nemen over het verlenen van toegang. Dit resulteert in veel handmatige verwerking van gegevens, correcties, vertragingen en problemen bij het volgen van de voortgang van het proces. De doorlooptijd werd verkort van 22 dagen tot 10 dagen door een lean-project, maar verdere optimalisatie wordt beperkt door de huidige ICT (Excel en e-mail). Improven heeft een project uitgevoerd om dit proces te optimaliseren en direct met een low-code oplossing te digitaliseren met als doel beheersing, versnelling en flexibiliteit.

Result

Met onze Flexible Process Automation aanpak hebben we in een aantal workshops en een doorlooptijd van slechts een aantal weken samen met de klant het proces opnieuw ontworpen. Dit ontwerp is gedaan met AgileApps, een low code oplossing van SoftwareAg, waarmee ook direct het proces gedigitaliseerd is. Door de workshops samen met de klant te doen hebben deze ook direct de functie van opleiding en overdracht waarmee de klant na dit project in staat is zelf in het systeem te modelleren en dus het proces daarmee continu te kunnen verbeteren. Het resultaat is een proces dat volledig gedigitaliseerd is, wat in control is door het gebruik van business rules, brondata en een audittrail en waarbij papier, excel en mail volledig zijn uitgebannen. Het proces kan nu binnen 1 dag worden uitgevoerd en de organisatie is in staat continu het proces aan te passen op basis van veranderende omstandigheden.

organizational fitness innovate improve lean six sigma

For more questions on this topic

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen