A3

Description

Een A3 geeft de belangrijkste projectinformatie op een overzichtelijke manier weer op een vel papier. De A3 kent een vaste structuur waarin de informatie wordt weergegeven: Probleemstelling, Huidige situatie, Doel, Analyse/Oorzaken, Oplos- singen, Plannen en Follow-Up.

When

De A3 wordt aan het begin van een project opgesteld en gaandeweg het project verder aangevuld in de verschillende fasen van een verbetertraject.

Goals

Een A3 ondersteunt bij het creëren van bewustwording, consensus en draagvlak. Het is vooral bedoeld om met elkaar de dialoog te voeren.

De informatie in een A3 is op overzichtelijk wijze vastgelegd. Dit maakt het makkelijker om:

 • anderen te betrekken;
 • een dialoog te creëren;
 • probleemoplossers te ontwikkelen;
 • de link te leggen tussen maatregelen en tegenmaatregelen

 Steps

Beschrijf in het A3 de volgende onderdelen:

 • De achtergrond van het probleem.
 • De huidige situatie: gebruik zo veel mogelijk grafische weergaven op basis van feiten en data.
 • Het doel: wat is de gewenste prestatie? Maak ook dit zo concreet mogelijk.
 • De grondoorzaak van het probleem. Gebruik hiervoor verschillende methodieken zoals dataonderzoek of root cause analysis.
 • De oplossingen voor het wegnemen van de grondoorzaken.
 • Het implementatieplan: wie, wanneer, wat?
 • Wanneer je succesvol bent. Wat ga je meten om het effect van de maatregelen te kunnen bepalen? Hoe ga je dit meten en wie gaat dit meten?

Voorbeeld template A3 formulier

 Examples

Template A3 formulier (klik <here> om deze te downloaden)

Tips:

 • Vertel het verhaal van linksboven naar rechtsonder zodat iedereen het begrijpt.
 • Leg de link tussen doelen en maatregelen.
 • De A3 is geen statisch document, wijzigingen en aanvullingen zijn welkom. Het is juist bedoeld om in gesprek te gaan met elkaar en te toetsen of bepaalde aannames of beelden kloppen.
 • Denk en formuleer SMART
 • Bespreek de A3 regelmatig met je opdrachtgever en andere stakeholders.

For more questions on this topic

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen