PROJECT CONTROLLER

Job type: Interim
Expertises: Finance

Introduction

Onze opdrachtgever is een publiek energiebedrijf. Ze investeren kennis, kunde en financiële slagkracht om samen sneller een duurzaam energiesysteem te bouwen. Hun activiteiten richten zich op drie kerngebieden:

 • de gastransitie
 • de warmtetransitie en
 • CO2 opslag- en transportsystemen

Afdeling

The Project Controller valt binnen de corporate afdeling Business Control en ondersteunt primair het Operations team in de Business Unit Warmtetransitie.

Job information

Het Operations team houdt zich bezig met onderzoeksboringen in verschillende delen van het land waarbij data wordt verzameld om na te gaan of de ondergrond geschikt is voor het winnen van aardwarmte.

Een tweede aandachtsgebied betreft de inrichting van de projectadminstratie (Exact) en het ontwikkelen en uitvoeren van verbeterinitiatieven in samenwerking met het finance team en onze Exact servicepartner.

Wij vinden het belangrijk dat de Projectcontroller zich de business snel eigen kan maken, self-starting is en oog heeft voor kwaliteit. Het moet iemand zijn die met het team stappen kan zetten in de ontwikkeling en herinrichting van de projectenadministratie en graag initiatieven naar zich toetrekt. Het is een pré als iemand ervaring heeft in een civiel-technische / installatie omgeving.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Kostenverantwoording ten aanzien van operationele kosten (o.a. uitbesteed werk en materialen) en op het project geschreven uren, juistheid en volledigheid van primaire registratie vaststellen in samenwerking met de afdeling Accounting & Reporting;
 • Opbrengstverantwoording ten aanzien van subsidieopbrengsten en naleving van de subsidievereisten waarborgen;
 • Rapportages verzorgen met betrekking tot gerealiseerde en verwachte resultaten (actuals en forecast);
 • Financieel aanspreekpunt in het project team voor de financiële verantwoording;
 • Aansturing subsidie audits;
 • Waarborgen juistheid en volledigheid inkoop orderregistratie in afstemming met de ‘Project Management Officer’ (PMO);
 • Directe betrokkenheid bij de inrichting van het ‘Procure to Pay’ proces, teneinde de operationele activiteiten (bijvoorbeeld de afroep van inkooporders) op een juiste en volledige manier te verwerken.

Job requirements

 • HBO/BA afgerond in bedrijfseconomische richting
 • Min 5 jaar ervaring met project control
 • Vertrouwd met Exact (Globe/Synergy)

Would you like to receive more information? Please contact Frans

+31 6 82 06 32 41 Frans Peek

Apply for this position

Allowed types: : .pdf, .doc, .docx