In 2020 is door werkgevers en werknemers vanuit de Bouw & Infra sector besloten zich in te spannen om te werken aan een stevig stimuleringspakket om vakkrachten voor de sector te behouden, leren en ontwikkelen te stimuleren en de instroom te bevorderen. Dit programma heeft een aantal concrete onderdelen:

  1. het bevorderen instroom van jongeren en zijinstromers
  2. het zichtbaar maken van talent / arbeidsmobiliteit
  3. het stimuleren van (vak)onderwijs op maat – flexibel en modulair en
  4. meer vakkennis over een duurzame bouw- en infrasector.

Our approach

De consultant van Improven heeft het Stimuleringsprogramma Instroom en behoud vakkrachten ondersteund op onder meer de volgende onderdelen:

  • Operationeel ondersteunen van de inrichting van het programma en het bieden van structuur en ondersteuning van de teamleden van het programma.
  • Het opstellen en up-to-date houden van projectplanningen.
  • Inhoudelijke ondersteuning bij communicatie en campagnes vanuit het programma inclusief websitebeheer (Jij gaat het maken).
  • Inrichten van administratieve en financiële processen.
  • Realiseren van informatie dashboards om data te monitoren en hierop te kunnen sturen en het beheren en optimaliseren van processen in IT tools, zoals het kandidaat registratiesysteem.

Meer informatie over deze klantcase? Neem contact op met:

Emy van Oers

emy.van.oers@improven.nl

06 12805721

Result

Improven heeft in de rol als operationeel projectmanager bijgedragen aan het operationeel ondersteunen van de inrichting en (door)ontwikkeling van het Stimuleringspgrogramma. De programmaorganisatie had altijd up-to-date informatie over voortgang van de planning, huidige status van mijlpalen en programma onderdelen, zodat projectleiders konden (bij)sturen op activiteiten en het werk effectief werd ingericht. Externe stakeholders waren altijd geïnformeerd over de up-to-date programma informatie, waardoor zij de voortgang van activiteiten konden bewaken en benodigde beslissingen konden nemen.

In de processen rondom beoordeling en afwikkeling van leervouchers voor de sector was een efficiëntie slag gemaakt, zodat de verwerking van vouchers vooral sneller gedaan kon worden. Daarnaast zijn werkwijzen voor arbeidsmarktadviseur aangepast, waardoor eenvoudig de juiste kandidaat informatie kon worden verzameld en ook de volgorde van data verzameling logisch aansloot bij de praktische werkwijze van arbeidsmarktadviseurs. Tevens heeft de Improven consultant de ontwikkeling van adviesgeving richting afronding van het stimuleringsprogramma operationeel ondersteund.