FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) is met ruim 1 miljoen leden de grootste vakbond van Nederland. FNV komt op voor de belangen van leden die werken, willen werken of hebben gewerkt.

De werkorganisatie van FNV werkt in opdracht van en voor de vereniging die de leden van de vakbond vertegenwoordigt. FNV is een organisatie met ongeveer 1800 medewerkers en een grote groep vrijwilligers (ca. 15.000) die werkzaamheden uitvoert voor de bond. Deze medewerkers en vrijwilligers vertegenwoordigen de leden, die onderverdeeld zijn in verschillende sectoren. Leden, vrijwilligers, potentiële leden en medewerkers kunnen elkaar ontmoeten voor bijvoorbeeld adviesgesprekken, ondersteuning, activiteiten, (net)werken en vergaderingen in FNV vakbondshuizen en spreekuurlocaties, verspreid over het land.

Issue

FNV is een fusieorganisatie die in 2014 ontstaan is door de fusie tussen de vakcentrale FNV en de FNV bonden Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten, FNV Bouw en FNV Sport. In 2016 en 2017 zijn daar nog FNV Kiem, Jong en Zelfstandigen bij gekomen. Deze fusie heeft de uitdaging met zich meegebracht om de organisatie te uniformeren, verder te professionaliseren en te integreren. Daarnaast is er sprake van grote veranderingen in de omgeving die vragen om aanpassingen van de organisatie. FNV heeft Improven daarom gevraagd haar te helpen met de procesoptimalisatie voor zowel de primaire als ondersteunende processen met als doel een efficiëntere, innovatievere, beter beheerste en meer klantgerichte organisatie te zijn. Daarnaast dienen de verbeterde processen als uitgangspunt voor de inrichting van ondersteunende automatisering.

Onze aanpak & resultaat

Improven heeft FNV tijdens de procesoptimalisatie binnen domeinen als P&O, collectieve belangenbehartiging, individuele belangenbehartiging en ondersteunende diensten begeleid. Elk domein werd als een apart project, met een ontwerp- en implementatiefase, opgepakt door een gecombineerd team van Improven en FNV medewerkers. De ontwerpfase werd ingeluid middels een sessie met de directie waarbij de te realiseren doelen en kaders voor het betreffende domein werden gedefinieerd. Vervolgens werden tijdens verschillende verdiepende sessies met experts en kenniseigenaren vanuit het betreffende domein, de processen verder ontworpen op basis van de eerder gedefinieerde doelen en kaders. De ontwerpfase werd afgesloten met een accorderingssessie met dezelfde directieleden die in de opstartfase van het ontwerp de doelen en kaders neer hadden gezet.

Nadat het ontwerp van de processen was gerealiseerd en geaccordeerd werd de implementatie van het betreffende proces, samen met de organisatie, opgepakt. Binnen de implementatiefase werd tevens het geoptimaliseerde proces zoveel mogelijk geautomatiseerd (ondersteund) ingericht.

For more questions or information on this topic

+31 6 12 99 95 75 Maarten van Weeghel