EOC SHEEPVAARTVERZEKERINGEN

EOC is een onderlinge verzekeraar met een rijke historie – op ons kunt u varen. zij waken elke dag over een behouden vaart voor schippers uit de beroeps- en pleziervaart.

Improven was uitgenodigt door EOC om over de impact en risico’s m.b.t. de privacy wet- en regelgeving, in het bijzonder de destijds net in werking getreden wet datalekken. EOC wil op korte termijn inzicht in de risico’s en mitigerende maatregelen. Vervolgens dienen de belangrijkste maatregelen te worden geïmplementeerd.

EOC is binnen een relatief korte tijd op de belangrijkste aspecten van de WBP en de wet datalekken compliant.  Daarmee is de (IT) beveiliging op een hoger niveau gebracht.

Our approach

Op basis van de ‘Improven Aanpak voor Privacy Audits’ gebaseerd op 2 stromen, heeft Improven allereerst een audit uitgevoerd vanuit de bestanden naar de daadwerkelijk geregistreerde en persoongerelateerd gegevens. Nadien is de audit beoordeeld t.o.v. de WBP en tijdens een Doelbinding Workshop nader teruggebracht tot die gegevens die met doelbinding mogen worden opgeslagen. Daarbij zijn eigenaren toegewezen en vastgelegd én is de duur van registratie bepaald.

In de 2e stroom hebben we de (IT) beveiliging en procedures beoordeeld. De resultaten zijn in een workshop afgestemd waarbij de bevindingen zijn geprioriteerd en vertaald naar concrete acties.

 

Result

Alle uitkomsten zijn vastgelegd in een rapportage met een concreet plan van aanpak met geprioriteerde acties (wie, wanneer, wat, wanneer). Mede op basis van de uitkomsten van de Doelbinding Workshop is het privacy reglement van EOC aangepast. Tevens heeft Improven, samen met de klant, de procedure datalekken uitgewerkt en geïmplementeerd. Tot slot hebben we EOC ondersteund bij de opzet en afsluiting van de bewerkingsovereenkomsten

Het resultaat van onze opdracht is dat EOC binnen relatief korte tijd op de belangrijkste aspecten van de WBP en wet datalekken compliant is en dat de (IT) beveiliging op een hoger niveau is gebracht.

Organizational Fitness Risk IT RISK Compliance

Want to know more about this topic? Please contact

+31 6 53 78 56 57 Louis de Koning