END­-TO-­END PROCES

Description

Een End-to-End proces geeft inzicht in het procesverloop van leverancier tot klant. Het proces wordt op hoofdlijnen in kaart gebracht.

When

In de fase Beeldvormen, bij het in kaart brengen van het huidige proces. In de fasen Beeldvormen en Borgen resultaten.

Goals

Het End-to-End proces geeft je inzicht in:

  • de eindklant en leverancier van het proces,
  • de betrokkenen (medewerkers en afdelingen) bij het proces.

 Steps

  1. Opstellen SIPOC.
  2. Bepalen van de hoofdstappen uit het proces.

Tips:

  • Maak het End-to-End proces inzichtelijk met een vertegenwoordiging van alle betrokkenen uit het proces. Door iedereen te betrekken, krijg je een duidelijk beeld van het proces, de verwachtingen en de problemen die er spelen.
  • Nadat je aan het eind van de fase Beeldvormen de doelstelling van je project hebt bepaald kun je, met het end-to-end proces als uitgangspunt, de focus en scope van je proces bepalen.
  • Maximaal zes stappen.

 Examples

Figuur: Voorbeeld End-to-End proces

For more questions on this topic

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen