DEVELOP TRAININGS

Description

Een training bestaat uit één of meerdere bijeenkomsten waarbij ‘toepassing in de praktijk’ centraal staat. Tijdens een training verkrijgen deelnemers kennis en vaardigheden die ze vervolgens in de praktijk kunnen toepassen.

When

In de fasen Bedenken van verbeteringen, Borgen resultaten en Decharge.

Goals

De kennis en vaardigheden van werknemers verbeteren of op niveau houden. Ver- der draagt het bij aan het bewustzijn van nieuwe of verbeterde technieken in de praktijk (bijvoorbeeld een Kanban).

 Steps

  1. Bepaald hoe er wordt getraind (klassikaal, individueel, train-de-trainer etcetera).
  2. Wat wordt er getraind (inhoud).
  3. Wie worden er getraind (doelgroepen).
  4. Wanneer wordt er getraind (timing).

Tips:

  • Zorg ervoor dat het helder is hoe er gewerkt moet gaan worden en dat er begrepen wordt waarom dit zo is.
  • Personaliseer training per doelgroep.
  • Faciliteer beschrijvingen en voorbeelden naast de instructies.

 Examples

Procesgame.

For more questions on this topic

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen