DETAILPROCES/ SWIMLANE

Description

Een detailproces in swimlanes geeft inzicht in het verloop van het proces en de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen in het proces. In de swimlane geef je het proces weer zoals het nu loopt. Niet zoals je zou willen of zoals je denkt dat het is, maar zoals het daadwerkelijk gaat.

When

In de fasen Beeldvormen, Analyseren probleem en Borgen resultaten en bij de dagelijkse sturing. Een swimlane is ook goed te gebruiken als basis voor een Value Stream Map.

Goals

Swimlanes creëren inzicht in:

 • het aantal rollen in het proces,
 • de herstelacties in het proces,
 • de beslis- en controlemomenten,
 • aantal processtappen,
 • aantal afdelingen of medewerkers betrokken bij het (end-to-end) proces.

 Steps

 1. Maak een SIPOC en End-to-End proces, gebruik deze als de basis voor de swimlane.
 2. Schrijf op een brownpaper de medewerkers of rollen in dit proces onder elkaar.
 3. Benoem de verschillende processtappen van leverancier tot klant.
 4. Benoem ook beslismomenten en controlemomenten in het proces.
 5. Check uiteindelijk of de swimlane overeenkomt met de SIPOC en End-to-End.

Tips:

 • Zorg dat je de processen met de procesbetrokkenen in kaart brengt: jij bent facilitator en zij zijn de inhoudsdeskundigen.
 • Gebruik een ‘parkeerflap’ om issues op te schrijven. De kans is namelijk groot dat er allerlei ideeën ter verbetering worden geroepen terwijl het hier gaat om het huidige proces.

 Examples

Figuur: Voorbeeld voorbereiden zittingsdossier (OM)

For more questions on this topic

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen