PROJECT CHARTER

Description

Een project charter is een plan van aanpak en overeenkomst tussen de Champion, Supplier en Lean-expert over het project. De onderwerpen die in een project charter afgestemd en vastgelegd worden, hebben onder andere betrekking op het probleem, de scope, de projectorganisatie en de planning.

When

In de fasen Beeldvormen en Decharge.

Goals

Een project charter is bedoeld om de afspraken over het project vast te leggen. Dit vormt de basis voor het project.

 Steps

Afstemmen en vaststellen van de onderwerpen:

 1. Proces: in welk proces wordt de verwachte besparing gerealiseerd?
 2. Projectomschrijving: wat is het probleem?
 3. Doelstelling(en): welke verbeteringen zijn verwacht, wat is de huidige prestatie en wat is de gewenste prestatie?
 4. Businesscase: verwachte (financiële) verbetering of besparing.
 5. Teamleden: projectteam.
 6. Project Scope: welk deel van het proces wordt onderzocht of verbeterd? Wat verwacht de klant van het proces?
 7. Globale projectfasering: planning.
 8. Randvoorwaarden.
 9. Risico’s: welke risico’s zijn te onderkennen en wat zijn tegenmaatregelen?
 10. Ondertekening: door opdrachtgever en proceseigenaar.

Tips:

 • Vul de project charter samen met de projectteamleden in.
 • Bespreek de charter altijd met de opdrachtgever en de proceseigenaar. Zij tekenen voor akkoord.
 • Stel jezelf als doel om de project charter aan het einde van de fase Beeldvormen te hebben besproken en vastgesteld. Dan zijn de basisafspraken helder en kun je verdergaan met het project.
 • Creëer duidelijkheid en voorkom vaagheden (in definities, termen en scope).

 Examples

Figuur: Project Charter

For more questions on this topic

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen