“De programmadoelen en de competenties van de consultants van Improven kwamen perfect overeen. Het werk dat werd opgeleverd was van een hoog kwaliteitsniveau en er werd gezorgd voor echte aansluiting op de operatie.”

Klant

Onze klant is een toonaangevende netbeheerder die zich 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, inzet voor het creëren van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Als netbeheerder in Nederland beheert het vele kilometers aan hoogspanningskabels en onderhoud het belangrijke stations en verbindingen. De belangrijkste taak van de klant, is ervoor zorgen dat het licht blijft branden en dat elektriciteit altijd en overal met een druk op de knop beschikbaar is, met een hoge leveringszekerheid.

Onderdeel van de netbeheerder is een uitvoeringsafdeling binnen het westen van Nederland. Deze afdeling is als onderdeel van de netbeheerder, verantwoordelijk voor de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening binnen het westen van Nederland. Dit betekent in de praktijk dat de afdeling verantwoordelijk is voor het bouwen en onderhouden van hoogspanningsstations en -verbindingen binnen deze regio. De werkzaamheden die hiervoor dienen te worden uitgevoerd, vormen samen een complex werkpakket aan asset gerelateerde project- en onderhoudsactiviteiten.

Issue

De energietransitie vraagt steeds meer van netbeheerders en daarmee ook van de uitvoeringsafdeling. Niet alleen moet er steeds meer werk verzet worden, maar dit werk moet ook steeds efficiënter gedaan worden. Dit in combinatie met de flinke groei van het aantal medewerkers binnen de afdeling, heeft ervoor gezorgd dat er de behoefte is ontstaan om:

  1. Meer inzicht te krijgen in het asset gerelateerde werkpakket;
  2. Om beter te gaan sturen op de prestaties binnen de regio;
  3. Om voorspelbaarder te worden in de uitvoering.

Om deze behoeften te vertalen naar concrete resultaten, is in 2023 een programma gestart.

Datagedreven inzicht creëren in het asset gerelateerde werkpakket van een netbeheerder

Approach

Improven is gevraagd om te helpen bij het creëren van inzicht op operationeel, tactisch en strategisch niveau in het asset gerelateerde werkpakket en om uiteindelijk een integrale planning op te stellen waarin alle project- en onderhoudsactiviteiten van de uitvoeringsafdeling getoetst worden aan meerdere knelpunten (netbeschikbaarheid, resources en materiaal). Om tot een integrale planning te komen, was het noodzakelijk om een stevig datafundament te creëren. Er is daarom ervoor gekozen om een datamodel te ontwikkelen waarin de logische structuren van attributen, entiteiten en gegevensstromen werden weergegeven. Uiteindelijk is het datamodel gevisualiseerd in een BI-tool, waardoor het voor gebruikers mogelijk werd om eigen inzichten te verzamelen.

Voorspelbaarder worden vraagt, net als datagedreven werken, om meer dan alleen het kunnen beschikken over data en dashboards. Het was daarom ook noodzakelijk om te werken aan uniformiteit in werkwijzen, de juiste toepassing van processen, duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, sturen op resultaten (output) en het actief toepassen van feedbackloops en regelkringen (zoals PDCA). Er is daarom gedurende de implementatie van het datamodel, ook veel aandacht besteed aan wat de verandering betekent voor medewerkers op de werkvloer, door persoonlijke aandacht te geven en workshops te organiseren ter verduidelijking.

Result

Dankzij de gestructureerde aanpak van Improven, is er een stevig datafundament neergezet binnen de uitvoeringsafdeling waarmee inzicht is ontstaan in het werkpakket en in de bijhorende datakwaliteit.

Daarnaast hebben de analyses van brondata en processen tot veel waardevolle en noodzakelijke inzichten geleid, die geholpen hebben bij het beter gaan sturen op prestaties. De eerste stappen zijn gezet op de weg naar operational excellence.

Arthur Tomassen

Senior Consultant

+31 6 40 38 47 76

arthur.tomassen@improven.nl

Wilbert Poppink

Consultant

+31 6 40 05 9354

wilbert.poppink@improven.nl