IMPROVEN door COA geselecteerd voor strategische management adviesdiensten

IMPROVEN mag zich ook de komende vier jaar weer strategische partner noemen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). IMPROVEN heeft zich opnieuw succesvol weten te onderscheiden en kan zo haar dienstverlening aan de overheid op het gebied van strategisch management advies continueren en versterken.

“Ongelooflijk TROTS zijn we dat IMPROVEN het Centraal Orgaan opvang asielzoekers de komende jaren als preferred supplier mag ondersteunen na definitieve gunning van de Aanbesteding strategische management adviesdiensten. Onze praktische meerwaarde op het gebied van organisatie advies wordt herkend en gewaardeerd door onze huidige klanten. Door het inkoopteam van het COA is in het bijzonder de praktische en resultaatgerichte benadering op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog gewaardeerd. Voor alle collega’s die zich inzetten voor maatschappelijke projecten is dit een extra blijk van waardering. Dit is dan ook een prachtige erkenning voor ons bevlogen team. De gunning betekent ook een voortzetting van onze prettige en succesvolle samenwerking met onze businesspartner Derksen & Drolsbach.”

De interesse in de opvolger van de raamovereenkomst lag zoals verwacht zeer hoog – vele partijen schreven zich in voor de openbare aanbestedingsprocedure. Na selectie werden de voorstellen van de concurrerende bureaus met elkaar vergeleken en op basis van diverse criteria, waaronder kwaliteit en prijs, selecteerde het inkoopteam de combinatie IMPROVEN en Derksen & Drolsbach als nr 1. De overig geselecteerde partijen zijn:

  1. IMPROVEN en Derksen & Drolsbach
  2. CapGemini
  3. BMC Advies
  4. Accenture