STAKEHOLDERANALYSE EN ­MANAGEMENT

Omschrijving

Een stakeholder is een belanghebbende van jouw verbeterproject. Een stakeholder heeft invloed op het resultaat dat je wilt bereiken. Daarom is het belangrijk om alle stakeholders in beeld te hebben en te bepalen op welke wijze deze stakeholders te benaderen en te betrekken zijn gedurende het project.

Wanneer

In alle fasen van een verbetertraject.

Doelen

Door het in kaart brengen en managen van de stakeholders vergroot je de kans op een succesvol project. Het resultaat (R) van een project is namelijk afhankelijk van de kwaliteit (Q) van het eindproduct en de acceptatie (A) hiervan. Het managen van de juiste stakeholders draagt bij aan acceptatie van het resultaat.

 Stappen

 1. Identificatie van de belanghebbenden.
 • Maak een overzicht van alle belanghebbenden (mensen, teams en/of andere projecten).
 1. Analyse van de belanghebbenden.
 • Het belang van de stakeholder in het project.
 • Beoordeel de invloed en houding ten opzichte van het project.
 • Beoordeel de relaties tussen de stakeholders.

Figuur: Stakeholderanalyse

 1. Ontwerp een strategie om de stakeholder te betrekken.
 • Wat is de informatiebehoefte?
 • Op welke manier, met welke frequentie en door wie?
 1. Aan de slag!
 • Uitnodigen voor klankbordgroepen en werkgroepen.

Figuur: Strategie per stakeholder(groep)

 Voorbeelden

Figuur: Voorbeeld stakeholderanalyse

Tips:

Binnen een stakeholderanalyse houd je rekening met:

 • stakeholders die invloed kunnen uitoefenen op de uitvoering van het proces zoals directie, proceseigenaar, beleidsafdelingen;
 • afdelingen en functionarissen die betrokken zijn in de uitvoering van het proces;
 • relaties met andere projecten. Let hierbij ook op de passieve relaties: meerdere projecten terwijl er schaarste in resources is.

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen