BRAINWRITING

Omschrijving

Een creatieve techniek om in stilte ideeën te genereren door elkaars ideeën als inspiratie te gebruiken.

Wanneer

In de fasen Analyseren probleem, Analyseren oorzaken en Bedenken verbeteringen.

Doelen

Brainwriting is een vorm van brainstormen waarin zowel individueel als in groeps- verband wordt gebrainstormd. Brainwriting begint schriftelijk en individueel. Hier- door wordt iedereen gestimuleerd om input te geven.

Stappen

 • Iedereen heeft een brainwriting sheet.
 • Bij de start begint ieder voor zich in het team in de bovenste rij hokjes mogelijke invloedfactoren te schrijven.
 • Beschrijf een invloedfactor per hokje.
 • Vul zo veel mogelijk hokjes van de eerste rij in.
 • Na vijf minuten geeft ieder zijn/haar sheet door aan de rechterbuur.
 • Lees wat je voorganger op de eerste rij heeft geschreven.
 • Ga nu zelf op de tweede rij nieuwe invloedfactoren schrijven of verdere specificering of concretisering van wat je op de eerste rij hebt gelezen. Factoren die je al een keer hebt opgeschreven, mag je geen tweede keer opschrijven.
 • Vul zo veel mogelijk hokjes in op de tweede rij.
 • Na vijf minuten weer doorgeven aan de rechterbuur en alles herhaalt zich.
 • Als je je startsheet weer terug hebt, lees dan alle invloedfactoren. Indien je gedurende het proces een invloedfactor hebt bedacht die je belangrijk vindt maar die niet op jouw sheet staat, mag je die factor invullen in het onderste hokje.
 • Selecteer voor jezelf de drie tot vijf meest waarschijnlijke factoren.
 • De facilitator vraagt ieder naar zijn of haar drie tot vijf meest waarschijnlijke invloedfactoren en schrijft deze op de flipchart.
 • De facilitator begeleidt de discussie over deze geselecteerde punten, vraagt naar de onderliggende argumenten of ervaringen.
 • Door ieder teamlid vijf stickers te geven en naar eigen inzicht te laten verdelen over de genoemde invloedfactoren rolt de top 3 tot vijf 5 er vanzelf uit.

 Voorbeelden

Voorbeeld van een brainstorm die gaat over het ontwikkelen van een online vergaderplatform.

Template Brainwriting (klik <hier> om deze te downloaden)

Tips:

 • Zorg er zo veel mogelijk voor dat mensen echt voortborduren op het idee dat eerder is geopperd.
 • Vijf minuten is soms al heel lang voor een ronde. Dat zou je in principe kunnen inkorten.