Meer aandacht nodig voor projectmanagement in de zorg

Zorginstellingen moeten meer aandacht en geven aan hun projectmanagement en hier meer middelen voor inzetten. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Projectmanagement in de Zorg in samenwerking met Improven.

De onderzoekers ondervroegen zo’n 100 professionals, allen werkzaam in het projectmanagementvak binnen de zorgsector. Gevraagd naar hoe volwassen zij hun eigen projectmanagementpraktijken inschatten, geven vier op de tien respondenten aan dat dit (zeer) onvolwassen is. “Het projectmanagement in de zorg is allesbehalve overal op orde, dus niet zo goed als het eigenlijk behoort te zijn”, zegt onderzoeker John van Rouwendaal.

“Natuurlijk zijn er uitzonderingen van organisaties die hun projecten wel op orde hebben”, voegt Maarten van Weeghel, partner bij Improven toe, “maar over de hele linie moet er in de zorg nog veel gebeuren.”

Oorzaken lage volwassenheid projectmanagement

Volgens hem zijn er diverse redenen aan te wijzen voor de lage volwassenheid. Een is dat er te weinig besef is dat het veranderen van projectmatige manieren van werken de kans op succes vergroot. Een andere ligt in het feit dat projectmanagers vaak onzichtbaar zijn voor het lijn(top)management: ze verzetten bergen werk, maar dat valt niet op, omdat het leeuwendeel ergens op de achtergrond gebeurt.

Verder komt naar voren dat er weinig aandacht voor projectmanagement overblijft wanneer in eerste instantie het primaire proces aandacht vergt en vervolgens het normale management alle aandacht opslokt. Rouwendaal: “Projectmanagement geraakt dan, heel gechargeerd en enigszins verongelijkt gezegd, als het derde wiel aan een wagen en in het verdomhoekje.”

Veranderinitiatieven mislukken

De lage volwassenheid van projectmanagement heeft zijn weerslag op het succes van projecten. Veel veranderinitiatieven stranden hierdoor namelijk. Op de vraag ‘In welke mate bent u tevreden over de opgeleverde resultaten van de projecten’, geeft een kwart van de respondenten aan ontevreden te zijn. 40% stelt zich neutraal op, maar is ook niet tevreden. Dat maakt dat onder de streep veel van de investeringen niet de vooraf gestelde voordelen realiseren.

Maar waarom mislukken zo veel projecten in de zorg? Het zijn veelal factoren die van toepassing zijn op welke sector dan ook. De allerbelangrijkste reden is dat er te weinig mensen/middelen beschikbaar zijn om alle projecten te doen. “Iedereen die in de laatste jaren in de zorg actief is geweest zal dit herkennen: er moet te veel veranderen in een te korte tijd met te weinig mensen en middelen”, aldus Van Rouwendaal.

Projectmanagers geven als tweede belangrijke reden aan dat hun projecten mislukken door wijzigingen in de doelstellingen en de strategie, onvoldoende communicatie en aandacht voor implementatie en onvoldoende betrokkenheid van eindgebruikers. Leidinggevenden geven daarentegen aan dat het doel van het project bij voorbaat onduidelijk was en dat wijzigingen in de scope slecht worden beheerst, zo valt op te maken uit het onderzoek.

Verbetering is noodzakelijk

Over de noodzaak voor verbetering is er een brede consensus onder de respondenten. 80% geeft aan dat zijn organisatie zich de afgelopen jaren meer heeft moeten veranderen dan daarvoor – 22% geeft dezelfde verandering aan terwijl 1% minder verandering ervaart. De belangrijkste aanleidingen voor verandering zijn innovatie, compliance en de behoeften van de patiënt/cliënt. Deze trend zal zich de komende jaren naar verwachting voortzetten, stelt Van Weeghel.

“De zorg kampt met tal van technologische, demografische en economische ontwikkelingen. Er komt bovendien druk vanuit zowel de politiek als de patiënten om betere zorgdiensten te leveren, door een meer patiëntgerichte en efficiënte manier. “Dat zorgorganisaties meer moeten veranderen is eigenlijk vragen naar de bekende weg”, besluit hij.