Woonbedrijf kiest DeSI tool voor datagedreven besluitvorming

Woonbedrijf, een woningcorporatie uit Eindhoven, heeft DeSi tool geselecteerd om datagedreven besluiten te onderbouwen. Deze tool werd ontwikkeld door consultants en ontwikkelaars van OCS Consulting en Improven.

Met ongeveer 34.000 woningen en enkele honderden bedrijfsruimtes behoort Woonbedrijf tot een van de grootste sociale verhuurders in Eindhoven en omgeving. Net als veel van zijn branchegenoten, kampt ook Woonbedrijf met verschillende strategische uitdagingen. In een interview vorige maand met het Eindhovens Dagblad gaf directeur Ingrid de Boer toe dat de woningcorporatie flink aan de bak moet, wil de organisatie alle ambities voor nieuwbouw, verduurzaming en betaalbaarheid van de sociale huurwoningen halen.

Om dit te realiseren, zal de corporatie de kosten omlaag moeten zien te brengen, wat gerealiseerd moet worden door de organisatie af te slanken en de bedrijfsvoering te optimaliseren. Ook zal Woonbedrijf per jaar zo’n 160 woningen verkopen om financiering voor nieuwbouw te kunnen krijgen en om zijn woonvoorraad meer in lijn te brengen met de veranderende woonwensen van bewoners en de prijsklassen die onder de sociale verhuurgrens liggen.

Woonbedrijf kiest DeSI tool voor datagedreven besluitvorming

Om de besluitvormingsprocessen die ten grondslag liggen aan deze doelstellingen te ondersteunen, heeft Woonbedrijf besloten om gebruik te maken van de DeSi tool. Deze tool, ontwikkeld door OCS Consulting en Improven, helpt bestuurders, treasurers, portfoliomanagers, en managers wonen van woningcorporaties bij het faciliteren van kritische besluitmomenten zoals een (des)investering, financiering, meerjarenbegroting, strategievorming en transitieplan. DeSI staat voor Decision Support Improved. De tool is ontworpen om strategie, treasury, asset management en portefeuille management in een model te bundelen, dat in de cloud wordt gehost (de tooling draait binnen software van SAS).

“De tool biedt een geruststellende modelmatige objectiviteit en geeft snel realtime inzicht in financiële mogelijkheden, continuïteit, renterisico of zelfs in maatschappelijk rendement”, legt Léon Koolen, die vanuit Improven betrokken was bij de ontwikkeling van de tool, uit. Volgens Bart Debats, Product Manager van DeSI en werkzaam bij Improven, is de tool voor Woonbedrijf met name interessant vanwege de eenvoudige wijze om strategische scenario’s te definiëren en te analyseren. “Zij hebben hiermee direct inzicht in de impact op de financiële positie (vermogen en kasstromen, ratio’s), vastgoedvoorraad (beschikbaarheid van de juiste woningen, hold/sell, kwaliteit) en de maatschappelijke bijdrage (betaalbaarheid, leefbaarheid).”

Debats gelooft dat de situatie bij Woonbedrijf een bredere trend in het corporatielandschap weerspiegelt. Terwijl de branche met enorme veranderingen te maken krijgt, gebruiken veel bedrijven nog altijd ingewikkelde Excelmodellen of dure en te complexe tools om hun strategische processen te managen. “Het toolinglandschap bij woningcorporaties is aan vernieuwing en vereenvoudiging toe. DeSI is onze bijdrage daaraan”, sluit hij af.

Bron: Consultancy.nl