OPERATIONELE DEFINITIE

Description

Een CTQ Flowdown vertaalt de klantwens naar meetbare eenheden. Operationele definities zorgen ervoor dat we een precieze definitie kunnen geven aan deze eenheden en hierdoor de juiste gegevens kunnen verzamelen.

When

In de fase Meten bij de dagelijkse sturing.

Goals

Een operationele definitie zorgt voor een eenduidig begrip van de CTQ in het projectteam en bij de medewerkers van het proces en is de basis voor het verzamelen van data.

 Examples

Voorbeeld van een operationele definitie van een CTQ van verzekeringsclaims.

Figuur: Voorbeeld operationele definitie CTQ

 Steps

We maken een operationele definitie van een CTQ door te bepalen:

  1. wat de definitie van de CTQ is;
  2. wat de eenheid is waaraan we de CTQ meten (per dossier of per product);
  3. waarin we de CTQ gaan meten (de meeteenheid, bijvoorbeeld centimeters of minuten);
  4. welke eisen we aan de CTQ stellen.

Tips:

  • Zorg dat de operationele definitie honderd procent juist is.
  • Betrek het projectteam bij het bepalen van je operationele definitie.

For more questions on this topic

+31 6 20 49 09 82 Andre van Hofwegen