Data Driven

Klantcases klanten diensten

Is jouw organisatie al data driven?

Om de kwaliteit van de data structureel te verbeteren, heeft Improven een Data Quality Scan ontwikkeld, waarmee je inzicht krijgt in de huidige kwaliteit van jouw data en de activiteiten ten behoeve van de (structurele) verbetering hiervan. Deze scan voeren wij samen met de medewerkers van jouw organisatie uit, omdat het juist zo belangrijk is dat de medewerkers het belang inzien van goede data. Vanuit de scan stellen we een plan van aanpak op om structureel verbeteringen door te voeren. Hierbij valt te denken aan het bepalen van datadefinities, het inrichten van processen m.b.t. de transformatie van data naar informatie, het inrichten van beheerprocessen en data governance, het inregelen van het transport en het vastleggen van data in systemen.

De vraag naar een goede data-analyse wordt steeds groter en speelt vaak een belangrijke rol in strategische keuzes bij organisaties. Terecht, want er is een overvloed aan data in een wereld die steeds complexer wordt. Veel organisaties worstelen met het verkrijgen van goede, betrouwbare informatie uit verschillende bronnen en systemen.

Echter, een goede informatiestrategie en een Data Driven Mindset zijn van cruciaal belang, omdat verkregen inzichten tot gerichte verbetering van strategie, bedrijfsprocessen, prioritering in projecten, klanttevredenheid, concurrentievoordeel en uiteindelijk tot betere bedrijfsprestaties kan leiden. Beslissingen gebaseerd op relevante en juiste data zijn gewoonweg effectiever dan besluiten genomen op onderbuikgevoel.

Om data daadwerkelijk om te zetten naar betrouwbare en bruikbare informatie is het van cruciaal belang dat de data van hoogwaardige kwaliteit is. Onze kracht ligt in het structureel verbeteren van data kwaliteit Improving the facts en het juist visualiseren van data Showing the facts. Om als organisatie Data Driven te zijn, is het niet alleen belangrijk dat beschikbare data efficiënt wordt gebruikt en ingezet. Belangrijker nog is dat data van hoge kwaliteit is.

Veel organisaties leggen de focus op het analyseren van data. Improven gaat een stapje dieper door enerzijds in te gaan op het verhogen van de datakwaliteit, welke zich vaak onder de oppervlakte bevindt. Daarnaast helpt Improven organisaties door ervoor te zorgen dat deze data op een juiste manier wordt geanalyseerd en weergegeven. Alleen door bewust om te gaan met beide facetten kan een organisatie een Data Driven People Culture realiseren.

Meer weten over dit thema? Neem contact op met 

+31 6 10 89 68 79 Ramon van den Heuvel

Improving the facts

Data Driven Mindset

Improven kan jouw organisatie helpen om op een juiste manier een Data Driven Mindset te creëren. Wij leggen de link tussen strategische doelen van een organisatie, de operationele processen waar de data uit voortvloeit en het IT landschap. Zo kunnen wij onder andere zorgen voor:

  • Inzichten bieden in de kwaliteit van data en organisaties helpen dit structureel te verbeteren
  • Het verhogen van het bewustzijn van medewerkers rondom het belang van een goede datakwaliteit
  • Organisaties helpen om Data Governance beter te definiëren en te beleggen
  • Het belang van Data Privacy (AVG/GDPR) in te zien en organisaties te ondersteunen om dit op een juiste manier te realiseren
  • Het leggen van de connectie tussen Data en de Business
  • Het opzetten van een geborgen Data Strategie
  • Verbeteren en optimaliseren van het IT Landschap
  • Helpen bij het optimaliseren van een Digital Infrastructure

Showing the facts

Op het gebied van Data Analytics en Data Science werkt Improven nauw samen met gespecialiseerde partners, waaronder OCS Consulting en Veneficus. De dienstverlening richt zich vooral op Showing the facts’: het structureel verzamelen, valideren, verwerken, modelleren, analyseren, simuleren en visualiseren van data. Onze consultants ondersteunen de klanten op het gebied van data management, analyse, visualisatie en data science en maken daarbij gebruik van o.a. SAS tooling.

Data Analytics

Onze data analisten combineren verschillende datasets en brengen deze met behulp van analyse tot meerwaarde. Hierbij ligt de focus op gestructureerde data en worden met name retrospectieve analyses uitgevoerd. De data analist levert op basis van deze data informatieproducten die door hun vormgeving en presentatie het inzicht vergroten.

Data Science

Het toepassen van Data Science is een steeds belangrijker instrument om de gewenste kennis en informatie te verkrijgen. Door patronen en trends te ontdekken kan er tijdig geanticipeerd worden op relevante maatschappelijke ontwikkelingen en invulling gegeven worden aan een proactieve, risicogerichte en informatie gestuurde werkwijze. Onze data scientists analyseren, onderzoeken, experimenteren, ontwikkelen en bouwen algoritmes . Zij voeren complexe en kennisintensieve databewerkingen en (statistische) analyses voor onze klanten uit op uiteenlopende datasets.

Samen met onze gespecialiseerde partners, waaronder OCS Consulting en Veneficus, voert Improven mooie opdrachten uit binnen de Rijksoverheid, zoals RVO, Agentschap Telecom en NVWA.

Voor meer vragen over data analytics en data science 

+31 6 53 16 20 75 Astrid van Noortwijk