STAFADVISEUR CAPACITEIT & FINANCIËN

Type vacature: Interim

Introductie

Wij bieden jou een interim opdracht als stafmedewerker gericht op capaciteit en financiën voor de directeur en het managementteam van het cluster Stedelijke Ontwikkeling (SO).

Organisatie- en afdelingsomschrijving

Het cluster Stedelijke Ontwikkeling werkt samen met partners en collega’s aan de duurzame verstedelijking van de stad. De opgaven waaraan gewerkt wordt zijn talrijk. We werken aan: een vitale en inclusieve economie, voldoende woningen voor iedereen, duurzame mobiliteit, een aantrekkelijke cultuur en een veilige en 3 duurzame leefomgeving. In de gebiedsontwikkelingen zorgen wij voor de transformatie naar nieuwe aantrekkelijke gebieden die goed aansluiten bij de bestaande en vaak historische waarden van de stad. We maken beleid en runnen samen met het Projectbureau onze programma’s en projecten. We ontwerpen en we voeren uit. Tegelijkertijd hebben we een focus op de aankomende Omgevingswet. Onze medewerkers krijgen de ruimte om niet alleen bij te dragen maar vooral ook om impact te maken op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

Functie-informatie

Onze klant heeft in 2021 een veranderplan opgesteld en het cluster opnieuw ingedeeld. Onze klant is van vier naar vijf afdelingen gegaan. Deze indeling zorgt voor een betere bedding voor de medewerkers én voor uitvoering van de opgaven waar zij voor gesteld staan. Zij werken aan horizontale sturing, het vergroten van het strategisch vermogen en efficiënte werkprocessen.

Jij speelt een belangrijke rol in het verder uitwerken van de strategie en helpt de bedrijfsvoering verder vorm te geven. Je bent een proactieve adviseur en een klankbord van de directeur en het managementteam.

Je werkt nauw samen met stafmedewerker binnen SO die gericht is op mens en organisatie. Jullie kunnen elkaar indien nodig tijdelijk vervangen. Samen dragen jullie zorg voor een soepele organisatie en bedrijfsvoering en ontzorgen jullie de directeur en de managers.

Je bent sparringpartner van de directeur en het managementteam samen met de senior financieel adviseur. Je voert regie op bedrijfsvoeringsprocessen zoals de jaarlijkse capaciteitsramingen, risico-inventarisaties en producten voor de P&C-cyclus. Je adviseert over inzet van middelen en mogelijke bijsturing met behulp van een overzichtelijk systeem van rapportages, monitoring en bijsturing. Je bent de spin in het web ten aanzien van de tijdplanning en tijdverantwoording. Je coördineert het opstellen van de urenplanning door de afdelingen en de vertaling daarvan in het tijdschrijfsysteem TIM.

Je adviseert het management over een logische inrichting van dit systeem. Tot slot rapporteer je over de voortgang van voorgenomen planningen en over mogelijke achterstanden. Je biedt structuur en voorspelbaarheid door het jaarlijks opstellen van een kalender met daarin de belangrijke momenten en deadlines in een logische samenhang. Het is met recht een spin-in-het-web-functie waarin je verbindt, samenwerkt en tegelijk zelfstandig acties initieert en oppakt.

Je bouwt verder op verbeteringen in processen en rapportages die zijn doorgevoerd door de kwartiermaker die jij opvolgt.

Jouw functie is nieuw binnen SO en er zijn nog vele mooie stappen te zetten. Het is aan jou om, op basis van het veranderplan van de kwartiermaker en samen met alle collega’s binnen en buiten SO de bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. Je werk vraagt naast een strategische blik ook een hands-on mentaliteit met een focus op capaciteit, hét kapitaal van SO. Uiteindelijk wil het cluster met de beschikbare capaciteit en middelen zoveel mogelijk bereiken in de stad.

Functie-eisen

  • Beschikbaar per genoemde startdatum en voor de gevraagde uren per week;
  • Hbo/Wo diploma;
  • Aantoonbare ervaring op het gebied van bedrijfsvoering binnen gemeenten;
  • Aantoonbare ervaring met Scrum en Agile;
  • Een uitstekend cijfermatig en analytisch inzicht.

Aanbod

De initiële duur van de overeenkomst bedraagt 12 maanden, 28-32 uur per week, met optie tot verlenging van 36 maanden.

De aanvangsdatum van de overeenkomst ligt naar huidig inzicht op 8 juli 2022.

Wil je meer informatie ontvangen?

+31 6 82 06 32 41 Frans Peek

Reageer op deze functie

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx