Ministerie Veiligheid en Justitie - programma DWS

Vraagstuk

In de loop van 2013 is het programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS) gestart naar aanleiding van een rapport van de Rekenkamer over de prestaties van de strafrechtketen. Het programma DWS is aangewezen om als deelprogramma van Versterking Prestaties Strafrechtketen (VPS) zorg te dragen voor digitale samenwerking in de keten en betreft primair een samenwerking tussen Politie, Openbaar Ministerie, de Rechtspraak en de Justitiële Informatiedient. De opdracht aan Improven heeft als doel gehad om de programmaleiding een up-to-date beeld te geven van de voortgang van de digitalisering van de strafrechtketen. Een dergelijke overzicht was tot dan toe binnen de strafrechtketen niet beschikbaar. De beschikbare informatie stelde zowel opdrachtgever als stuurgroep in staat om de uitvoering van het programma bij te sturen. Improven heeft daarin de rol van “Program control” vervuld en gedurende een periode van 2,5 jaar de programmaleiding voorzien van strategisch advies op het gebied programma management, digitalisering en implementatie.

Aanpak

De consultants van Improven zijn begonnen met het opzetten en inrichten programmabureau voor de duur van het programma volgens bewezen methoden en technieken. Hiermee werd de stand van zaken van de digitalisering in de strafrechtketen inzichtelijk en werd het mogelijk om hierover periodiek te rapporteren. Om de verschillende initiatieven bij de ketenpartners met elkaar in samenhang te brengen is er een digitaliseringsstrategie en bijbehorende plateauplanning opgesteld voor de digitalisering van de keten. Dit omvatte een uitwerking van de in de keten te realiseren verbeteringen en voorzieningen en een concrete uitvoeringskalender voor de afzonderlijke ketenpartners om dit mogelijk te maken. Vervolgens kon inzichtelijk gemaakt worden welke projecten bijdragen aan de afgesproken plateauplanning, programmadoelen en financiële kaders. Dit werd ook de basis om de bestaande rapportages te verrijken en verbeteren. Tot slot is er een aanzet gedaan voor het inrichten van batenmanagement in de keten samen met de ketenpartners.

Resultaat

Met oog voor zowel het proces als de inhoud heeft Improven de besturing van het programma DWS verbeterd. Enerzijds door gerichte monitoring die de stuurgroep van het programma DWS in staat stelde om de benodigde sturing te plegen. De door Improven opgestelde en uitgevoerde monitoring is de basis geweest van de verantwoording aan het programma VPS, de Directeur-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Minister en Tweede Kamer. Anderzijds door het ontwikkelen van een plateauplanning die voor de keten zowel een uitwerking was van de ambitie als een concrete uitvoeringskalender bevatte.

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen? U kunt contact opnemen met Maarten van Weeghel op (0)6 12 99 95 75 of maarten.van.weeghel@improven.nl.

Wilt u meer weten over onze aanpak en resultaten? Lees hier meer over onze dienstverlening:

Dienstverlening Projectportfolio Management

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies

Improven B.V. maakt op deze website gebruik van functionele -, analytische - en advertisingcookies. Op deze manier kunnen wij uw gebruik van onze website analyseren en kunnen wij uw voorkeuren onthouden. Door gebruik te blijven maken van onze website, geeft u toestemming en gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren, door uw standaard browserinstellingen hierop aan te passen. Meer informatie kunt u vinden in onze cookieverklaring.