Project Management Offices

PMO’s ondersteunen de organisatie bij de gecontroleerde uitvoering van projecten en programma’s of bij het vaststellen en beheersen van de projectportfolio. Een PMO doet dit door het ontwikkelen, implementeren, bewaken en beheren van de governance, processen, tools en andere middelen en informatiestromen. Improven erkent PMO’s op drie niveaus en implementeert, professionaliseert en levert interim PMO-ers voor alle drie:

- Een administratief PMO voorziet een project van operationele ondersteuning, o.a. door middel van methoden, templates en tools. Het project wordt door de projectmanager gemanaged.

- Een tactisch PMO geeft proactief ondersteuning, stuurt op de project- en portfolioprocessen, verzorgt rapportages, geeft trainingen en acteert als kenniscentrum.

- Een strategisch PMO (of PPMO) beweegt op CxO-niveau en geeft advies over projecten in de portfolio. Het PPMO beheerst het proces waarin strategische prioritering plaats vindt.

IMPROVEN erkent 12 componenten voor de beheersing van uw projecten. Per organisatie en soms zelfs per project wordt een andere prioriteit gegeven aan deze componenten. Voor de ene organisatie is bijvoorbeeld de sturing op projectkosten essentieel, terwijl voor andere organisaties alleen een goede beheersing van de stakeholders belangrijk is. Op basis van de huidige inrichting bepalen wij welke componenten als eerste goed ingericht moeten worden. Wij gebruiken hiervoor reeds gebruikte processen en templates van de organisatie, aangevuld met onze eigen best practices. Op deze manier onstaat een op maat gemaakte projectbeheersing die past bij uw organisatie.

Uw resultaten

- Beheerste veranderingen die bijdragen aan de strategie

- Goed lopende en efficiënt uitgevoerde projecten

- Juiste en tijdige rapportages

- Optimaal gebruik van resources (mensen en middelen)

- Gecontroleerde voortgangen faseovergangen