Finance

Improven verbetert samen met haar klanten de prestaties van de organisatie waarvoor zij werkt door de inrichting, beheersing en verbetering van financiele processen, informatievoorziening en projecten. Dit doen we vanuit onze vaktechnische expertise waarbij we streven naar een integrale benadering op de onderwerpen:

Financial Leadership

Onder de vlag “Financial Leadership” ondersteunt Improven organisaties bij het vormen van een visie en het doorontwikkelen van de financiële functie (de Finance Roadmap). Hierin wordt het samenspel tussen behoefte van bestuur en management, structuur, personeel, processen, systemen en instrumenten bekeken en in een consistente en logische Roadmap ontwikkeld en geïmplementeerd.

Business Intelligence & Analytics

Het definiëren en beheersen van de juiste informatie uit de grote berg data is essentieel voor organisaties om blijvend concurrentie voordelen te creëren. Wij leggen de link tussen de strategische doelen van een organisatie, de operationele processen en de benodigde informatie'

SSC & Outsourcing

Wij bepalen en realiseren samen met u uw “ Sourcing Strategie”. Dit kan leiden tot vorming of optimalisering van een shared service centre (SSC) of tot uitbesteding van taken (Outsouring).