Interim Strategisch Financieel Adviseur (Locatie: Gemeente in Noord Holland)

Introductie

Als je als Interim Strategisch Financieel Adviseur binnenkort beschikbaar komt bel/mail dan even 0638727726, Minke.Apontoweil@improven.nl. Dit is een opdracht voor een sparringspartner van directies. Startdatum ergens tussen nu en eind oktober, 36 uur per week, uitstekend uurtarief. Duur nog bespreekbaar. Ben je nu nog niet beschikbaar maar wil je vast kennismaken met Liselotte Lenstra en Minke Apontoweil en een virtueel kopje koffie drinken? We plannen graag een afspraak!

Organisatie- en afdelingsomschrijving

Het team Financiele Specials heeft onder meer als doel het versterken van de strategische financiële advisering op cluster- en cluster overtijgend niveau. Deze gemeente wil middels programmasturing integraler sturen op resultaten en financiën. Deze advisering op clusterniveau moet dan ook gezien worden in relatie tot deze kanteling naar programmasturing. Dit levert een verzwaring aan de behoefte van advisering vanuit de directie Financiële Dienstverlening op. De verzwaring is ingegeven doordat de verantwoordelijkheden op clusterniveau doorkruist worden door de verantwoordelijkheden vanuit programmasturing die cluster overstijgend kunnen zijn. Deze duale sturing zorgt voor nieuwe vraagstukken van een andere complexiteit. Deze scope is nieuw en stelt nieuwe eisen aan de advisering vanuit financieel advies.

Functie

 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan stedelijk directeuren en zijn/haar directieteam op het gebied de planning & control cyclus en financiën op cluster-, cluster overstijgend en beleidsprogrammaniveau;
 • Adviseert over de financiële resultaten, sturing en beheersing en financieel risicomanagement voor het beleidsprogramma, de -producten en projecten en de verbinding met de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering;
 • Zoekt verbinding met relevante stakeholders, waaronder de actoren binnen de lijn-, financiële en control organisatie ter versterking van de integrale adviesrol;
 • Analyseert en beoordeelt zeer complexe gemeente/cluster brede vraagstukken vanuit financieel oogpunt en/of stuurt het onderzoek hiernaar aan;
 • Adviseert over kostenverdelings-, dekkings- en taakstellingsvraagstukken op strategisch niveau binnen de geldende gemeente brede financiële spelregels;
 • Is als financieel specialist betrokken bij overleggen met directies en relevante externe partners;
 • Escaleert in afstemming met de stedelijk directeur, management en directie van Financiële Dienstverlening richting de concerncontroller indien buiten de geldende financiële spelregels wordt gewerkt;
 • Adviseert over de inrichting van de financiële informatievoorziening binnen het cluster en, beleidsprogramma;
 • Geeft richting aan de doorontwikkeling en levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de financiële dienstverlening en stimuleert vernieuwingen op gebied van financiële sturing van beleidsprogramma’s of projecten;
 • Ontwikkelt en onderhoudt ene netwerk binnen de gemeente brede financiële functie en zo nodig met extern belanghebbenden op regionaal en/of landelijk niveau.
 • Is als programmamanager/projectleider verantwoordelijk voor de advisering over toekomstige projecten, de inrichting van de projectorganisatie, de aansturing van (deel)projectleiders, de realisatie, uitvoering, de bewaking en rapportage over de uitputting van middelen en beslismomenten en toetsing van de behaalde resultaten van (complexe) en concern brede projecten op het financieel-administratieve domein
 • Is de drager van het gedachtengoed van Financiën en heeft een belangrijke bijdrage in de implementatie van het dienstverleningsmodel van Financiën

Functie-eisen

 • Afgeronde academische opleiding (master) (bij voorkeur Bedrijfseconomie
 • Uitgebreide ervaring als Strategisch Financieel Adviseur
 • Stevige gesprekspartner voor directies
 • Ervaring binnen grotere gemeenten

Inlichtingen bij

Minke Apontoweil +31 6 38 72 77 26

Solliciteer op deze functie:

Belangrijke wijziging voor toestemming voor cookies

Improven B.V. maakt op deze website gebruik van functionele -, analytische - en advertisingcookies. Op deze manier kunnen wij uw gebruik van onze website analyseren en kunnen wij uw voorkeuren onthouden. Door gebruik te blijven maken van onze website, geeft u toestemming en gaat u akkoord met het gebruik van de cookies. U kunt het gebruik van cookies weigeren, door uw standaard browserinstellingen hierop aan te passen. Meer informatie kunt u vinden in onze cookieverklaring.