Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn belangrijke maatschappelijke organisaties. Zij zorgen voor de primaire levensbehoefte van wonen in een goede leefomgeving. Woningcorporaties ondernemen omdat zij kansen pakken en risico’s afwegen.

Door economische, maatschappelijke en politieke turbulentie is de volkshuisvesting volop in beweging. Omdat de oude verdienmodellen onder druk staan, moeten woningcorporaties veel meer dan te voren hun financiën en bedrijfsvoering op orde hebben. Onder verscherpte wettelijke maatschappelijke druk moeten ze klantgericht blijven werken tegen lagere kosten. Dit stelt eisen aan de bedrijfsvoering van morgen.

De interne en externe druk vraagt bovendien ook om transparantie, goed toezicht en een duidelijkere verantwoording. Daarom passen woningcorporaties hun ‘governance’ en rapportages aan om te laten zien dat ze ‘in control’ te zijn. Kortom: de komende jaren komt nog veel op woningcorporaties af. Het is daarbij van belang een goed evenwicht te vinden tussen efficiency, effectiviteit/klantgerichtheid en beheersbaarheid. Improven helpt woningcorporaties deze uitdagingen op te pakken via advies, procesbegeleiding, projectmanagement en ondersteuning.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door onafhankelijkheid, sectorkennis, vakkennis en het daadwerkelijk realiseren van oplossingen.

Een greep uit onze klanten

Wij mogen een groot aantal woningcorporaties tot onze klantenkring rekenen, waaronder:

  • De Alliantie
  • Groenwest
  • Portaal
  • Woonstad Rotterdam
  • Parteon
  • UWOON
  • Dudok wonen