Connected HR

Klantcases Klanten DIENSTEN

2023 is hét jaar van Digitale HR Transformaties

Waar HR-functies zich 10 jaar geleden nog ontwikkelden van ondersteunend P&O orgaan naar HR Business Partner, wordt er in 2023 verwacht dat HR zich van ondersteunende, signalerende en informerende partner verder ontwikkelt tot strategische partner. Een partner die de organisatie helpt wendbaar en flexibel in te spelen op de onvermijdelijke digitalisering, hybride werken, agile way of working of bijvoorbeeld virtuele teams in plaats van de verouderde silo-gedachte. Kortom: de rol van HR is in de afgelopen jaren drastisch veranderd en zal ook de komende jaren verder evolueren.

Naast de ‘standaard’ HR-taken, zoals het bepalen en inrichten van arbeidsvoorwaarden of het toekennen van beloningen en verlof, krijgen actuele thema’s een plek op de HR-agenda. Onderwerpen als Total Talent Management, HR Data, (mentale) gezondheid en werkgeluk, HR-efficiency met verkorte doorlooptijden of hybride werken zijn niet weg te denken uit de HR-functie.

Human Resources heeft dan ook de schone taak dit alles bij te houden en hier soms zelfs kartrekker in te zijn! Dit vraagt om een geoliede machine, waarin de basis op orde is, de ‘standaard’ processen soepel lopen, en IT deze bewegingen faciliteert. Want juist dan is de HR-afdeling wendbaar en is er ruimte voor noodzakelijke innovaties om scherp in de markt te blijven staan.

Improven begeleidt organisaties in deze HR-transformaties, als projectleider, als adviseur, als product owner, business analist of als buitenboordmotor in de operationele uitvoering.

Hoe pakken wij dat aan?

 1. HR Digitaliseringsscan

  Met behulp van een pragmatische scan aangevuld met interviews maken we een analyse van de huidige status van digitalisering van HR-processen en onderliggende systemen. Improven kent de HR uitdagingen van dit moment en brengt met de HR Digitalisering Scan in kaart in hoeverre belangrijke randvoorwaarden voor de digitale transitie zijn voldaan. Met onze scan beoordelen we de facetten organisatie, systemen, mensen en processen.

 1. Wendbaarheidsindex: De volwassenheid van uw HR-IT inrichting

  De uitkomsten van de digitaliseringsscan worden verwerkt in een maturity model waarmee we inzicht geven in de wendbaarheid van de HR organisatie. De index biedt inzicht in de verhoudingen van huidige HR processen, hoe deze zijn geautomatiseerd en ingeburgerd in de organisatie en de volwassenheid van het huidige HR-IT-landschap dat deze processen ondersteund.

 2. Advies op maat

  Het volwassenheidsniveau laat zien waar uw organisatie op dit moment staat en welke stappen we samen kunnen zetten om de HR-functie naar het volgende niveau te brengen. U ontvangt een adviesplan op maat voor uw organisatie om de volgende stappen te zetten richting een wendbare HR-organisatie.

  Met onze kennis van diverse (HR) softwarepakketten kijken wij naar de best passende oplossing voor de organisatie binnen het budget en de wensen. Wij co-creëren samen met jou een toekomstbestendige basis, waaraan nieuwe en relevante innovaties kunnen worden toegevoegd en de wendbaarheid van zowel HR als de organisatie wordt vergroot.

Klanten vragen ons voor:

 • Pakket- en leverancierselecties voor HR-software
 • Impactanalyses bij veranderingen in HR IT landschappen
 • Projectmanagement voor de implementaties van HR-tooling
 • Herontwerp en -inrichting van HR-processen en ICT-systemen
 • HR-outsourcing
 • Vastleggingen en optimalisaties van HR IT-architectuur

Wat brengt het organisaties

 • Tijd om zich bezig te houden met de ontwikkeling van de business en de doorontwikkeling van de HR-strategie op actuele onderwerpen
 • Uniforme, meetbare en deels geautomatiseerde HR-processen
 • Geïmplementeerde HR-software, afgestemd op de eindgebruiker en geïntegreerd in de bedrijfsprocessen
 • Opgeleide eindgebruikers, proceseigenaren en beheersorganisatie.

Voor meer vragen over dit onderwerp

+31 6 516 22 306 Joanneke Buizer